Суханхои бехтарини ошики
※ Download: Суханхои бехтарини ошики

эрони бехтарин клип ошики барои ошкон Free Mp3 Download

суханхои бехтарини ошики

Хоҳаре, ки фақат дар дунёи маҷозӣ ҳамдигарро мешиносем ва ҳамеша ба навиштаҳои ман таваҷҷуҳ мекунад, бароям паёме фиристод. Пайдост ки шеъри базъе аз шоирон ҳанӯз дар замони буданашон мемирад ва шеъри бархе аз эҳтиром ва арзиши воло бархурдоранд.

суханхои бехтарини ошики

Вироиш,пуштибонӣ ва чопи китобҳои фарҳангӣ ба шарҳи зерин: — «Мутуни шарқӣ ва шеваҳои ғарбӣ»,ба қалами Маҳмуди Умедсолор, — «Розҳои «Шоҳнома»,маҷмўаи мақолаҳое,ки аз сӯи Бунёди Фирдавсӣ мунташир шуда. Аз ман мане ба суи дилам роҳ меравад. Бо акси ман ту бо диккат назар кун.


Туи дармони дардам, эй гули ман, Давои ранги зардам, эй гули ман. Агар ои ба пеши гурам, эй мох, Ба буят зинда гардам, эй гули ман. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Медони ту чихо карди, Ба чони ман чафо карди.

Намебахшам гунохатро, Азизи ман хато карди. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Медонам ту хато карди, Маро аз худ чудо карди. Накарди бовари ишкам, Ба харфи душмано карди. Вафодори ту будам ман, Ту як ёри дилозори. Aзизам ман бахеч кас дил надодам, Ба хеч кас дар дилам манзил надодам. Хазор ишк омад ру ба руям, Сухан додам валекин дил надодам Ту кадри ман намедонй!

Ту кадри ман хамон як лахза медонй, Ки руйи кабри ман гулдастае монй. Ту кадри ман хамон як лахза медонй, Зи санги хоки ман гар байтаке хонй. Валекин, Ту кадри ман ба хоки куча донистй! Ба мижгонам губоролуда кардам ман. Муҳаббатро ато бар мо Худо кард, Тамоми умри моро пурсафо кард.

Ғаму дарду алам аз мо ҷудо кард, Пур аз хушҳолӣ рӯзу шоми мо кард Дил дар хами зулфи дилбарон аст хануз, Афсонаи ишк дар миён аст хануз. Гуфтем,ки мову дил яке пир шавем, Мо пир шудему дил чавон аст хануз. Ишора кардани чашмат маро кушт! Ба роҳи ман чу пойандози махмал ҳар саҳаргоҳе Ба сони сабза ҳам рӯӣ, маро дигар намеёбӣ. Байни мову дил ҳамеша ҳарбузарби шавқҳост, Дил фидои дигареву ман фидои дигаре.

Ман ки мурдам зи гам парво надори. Туро ман бар худо меспорам имшаб. Маро аз худ бадар карди худо хофиз. Ало ай рахнамои дил маро афканда пой бар гил.

Рахи худро дигар карди худо хофиз. Бурди дили ман аз ту чихо металабад, Улфат ба дилу аз ту нишон металабад. Сар то сари мисрахо як харфи бигир, Аз аввали мисрахо хамон металабад. Ошикам то хасти дар рӯи замин, Ошикам то банда берунам зи хок. Зиндаги гарт танг орад дуст медорам туро... Зинадаги ранч дорад ранчхои бешумор... Бо хазорон ранч ояд дуст медорам туро... Гамедоштам аз ишкаш як умра, Баъди он шабхо бовай хам хона шудам.

Хар ки худ инро надорад дар замир, Дар вучудаш нест аз марди нихон. Гар кибла шави суи ту намоз хонам, Сад токии рангобаранг сарпуш накунам. Азизи ман биё беморам имшаб Ситора дар само мешморам имшаб. Ман ки мурдам зи гам парво надори. Туро ман бар худо меспорам имшаб. Маро аз худ бадар карди худо хофиз. Ало ай рахнамои дил маро афканда пой бар гил. Рахи худро дигар карди худо хофиз. Душмани чониву аз чон дусттар дорам туро.

Хотири нозук ба барги гул наёзорам туро. То ёри роxам мешавй, аз роx берун мешавам, То мушкил осон мекунй, сад марги осон мерасад. МУБОРАК ДИЛБАРИ ЗЕБОИ МОХАТ. МУХАББАТ ГАР ГУНАХ БОШАД АЗИЗАМ.

Курбони туам, вале ту курбони дигар. Чун ноз кунй, ба чону дил макбулам, Чонони манй, вале ту аз они дигар. Бо ёди ту шаб, руз ба фармони туам, Аммо ту чаро барои фармони дигар? Ишки ман човид бимонад, то абад, Мехри ту андар хиёнат мурд, мурд.

Бо каламхои нигохи гарми хеш. Бех зи чонам дусттар дорам туро, Мефишонам пеши поят калби реш. Магар дар синаат хоҳиши ҷонсӯз, Бароям ҳар чӣ хоҳам, он чӣ дорад? Намояд нақши руйи ёри саркаш, Қаламро баҳри ҳадя месупорам. Гар бубахшй накҳате дар бистари у аз висол, Ёд овар, дар чудоиҳо ба фурқат мурданам.

Зиндагй бо созҳояш, сузҳое дар бағал, Аз балое бигзарам, ояд балои дигаре. Боз ман навмед не, навмед шайтон асту бас, Роҳи хуршедам бипоям, рузҳо то пайки шом. Боз поён мешавад ин шоми беболиниям, Чуз Худо дар ин чаҳон аз тухми Одам тоқ нест.

Ошу нонат чун адо шуд, ошноят меравад. Аз наво чун бозмондӣ, ҳамнавоят меравад. Шоҳиди ранги муҳаббат ҳар нафас аз боғи дил, Гул наёрӣ, дилбари гулгунқабоят меравад. Монди ту ба дил догу аламхо ба канорам.

Чун муи сиёхат хама рузам намуди шаб. Чун зулфи парешони ту гум гашт карорам. Агар дасти паризоде бигирам. Якин донам, ки ман зори ту мешам. Сари рохат давидам нола кардам Назар бар рухи чун лола кардам Гузаштиву накарди ту нигохе Зи чашмам ашки хунро жола кардам.

Афсус,ки неку бад надони, Дарди ману кадри ман надони Ох аз туву бевафоии ту. Мурдам зи гамии чудои ту. Машав гамгин Ки ёрат бевафо шуд, Бирафт у бо дигаркас ошно шуд Сарат бошад ба Дуне токи бисёр Тухам ёби бахуд ёри вафодор. Дури зиману зиман саломат бодо Чону дилиман фидои номат бодо Ман бету назар намекунам дар олам Ту беман назар куни харомат бодо. Хар су, ки рафтам, ба хавои ту рафтам, Хар чо, ки будаам, ба хаёли ту будаам. Хар гах шакарлабе ба касе кард гуфтугу, Дар хасрати чавобу саволи ту будам.

Аз рашк сухтам,ба ракибон сухан макун В-ар мекуни, барои худо, пеши ман макун Дар орзуи як Суханам чон ба лаб расид, Чонон, туро ки гуфт, ки бомо сухан макун Мо хеч замона хеч дунё хама хеч, Эй хеч зи бахри хеч бар хеч мапеч.

Дони, ки зи одами чи мемонад пас, Мехрасту мухаббат асту боки хама хеч. Ошикеро, ки гами дуст бех аз чон набувад, Ошики чон бувад у, ошики чонон набувад. Мурдан аз дусти эй дуст зи хинди омуз, Зинда дар оташи сузон шудан осон набувад Имшаби ман боз бе огуши ту, Андар огуши садокат мурд, мурд. Ишки ман човид бимонад, то абад, Мехри ту андар хиёнат мурд, мурд. Имшаби ман боз бе огуши ту, Андар огуши садокат мурд, мурд. Ишки ман човид бимонад, то абад, Мехри ту андар хиёнат мурд, мурд.

Менависам бар китоби чашми ту. Бо каламхои нигохи гарми хеш. Бех зи чонам дусттар дорам туро, Мефишонам пеши поят калби реш. Чун ноз кунй, ба чону дил макбулам, Чонони манй, вале ту аз они дигар. МУБОРАК ДОРАМ АКДИ НИКОХАТ. МУБОРАК ДИЛБАРИ ЗЕБОИ МОХАТ. МУХАББАТ ГАР ГУНАХ БОШАД АЗИЗАМ. МУБОРАК БОШАД ИН РУЗИ ГУНОХАТ Ай сарви хушболои ман Ай дилбари раънои ман Лаъли лабат халвои ман Аз ман чаро ранчидаи? Ман боғ даром, ангур хурам, туту мавиз, Ошиқ шудаам ба духтари хурди раис. Зардолу шавам, кошкӣ буроӣ ба сарам, Ду дастаки нозукат расад бар ҷигарам.

Туро ман дуст медорам вале инро немегуям. Чунон аз ишк месузам,вале инро намегуям. Эй dust gami jahon behuda mahur, Behuda gami jahoni farsuda mahur. Чашм то барҳам задам, умрам зи сй бигзаштааст, Гарчй дидам лаззате як, даҳ азоб омад мудом.

Боз ман навмед не, навмед шайтон асту бас, Роҳи хуршедам бипоям, рузҳо то пайки шом.


суханхои бехтарини ошики

эрони бехтарин клип ошики барои ошкон Free Mp3 Download - суханхои бехтарини ошики


суханхои бехтарини ошики
Ёри ман хуб асту аммо расму оинаш бад аст. Барои вуруд, руи ин акс клик фармоед. Герцега посвящена математической логике. Беҳтарин шахс онест, ки нисбати оилааш муносибаи хуб менамояд. Дар журналистикаи имрўзи тоҷик шинохти мафҳуми озодии сухан ва дарки воқеъии он ба чанд нукта бармехўрад, ки дар ин бора навиштан аз аҳамият холӣ нест. Харчанд зи якдигар агар дур шавем, Бо мехри Ватан занчири пайваст шавем.
суханхои бехтарини ошики
Киссаи ошики
суханхои бехтарини ошики

Статус: Offline Азизи ман биё беморам имшаб Ситора дар само мешморам имшаб. Ман ки мурдам зи гам парво надори. Туро ман бар худо меспорам имшаб. Маро аз худ бадар карди худо хофиз. Ало ай рахнамои дил маро афканда пой бар гил. Рахи худро дигар карди худо хофиз. Душмани чониву аз чон дусттар дорам туро. Хотири нозук ба барги гул наёзорам туро. То ёри роxам мешавй, аз роx берун мешавам, То мушкил осон мекунй, сад марги осон мерасад.

МУБОРАК ДИЛБАРИ ЗЕБОИ МОХАТ. МУХАББАТ ГАР ГУНАХ БОШАД АЗИЗАМ. Курбони туам, вале ту курбони дигар. Чун ноз кунй, ба чону дил макбулам, Чонони манй, вале ту аз они дигар. Бо ёди ту шаб, руз ба фармони туам, Аммо ту чаро барои фармони дигар? Ишки ман човид бимонад, то абад, Мехри ту андар хиёнат мурд, мурд. Бо каламхои нигохи гарми хеш. Бех зи чонам дусттар дорам туро, Мефишонам пеши поят калби реш.

Магар дар синаат хоҳиши ҷонсӯз, Бароям ҳар чӣ хоҳам, он чӣ дорад? Намояд нақши руйи ёри саркаш, Қаламро баҳри ҳадя месупорам. Гар бубахшй накҳате дар бистари у аз висол, Ёд овар, дар чудоиҳо ба фурқат мурданам.

Зиндагй бо созҳояш, сузҳое дар бағал, Аз балое бигзарам, ояд балои дигаре. Боз ман навмед не, навмед шайтон асту бас, Роҳи хуршедам бипоям, рузҳо то пайки шом. Боз поён мешавад ин шоми беболиниям, Чуз Худо дар ин чаҳон аз тухми Одам тоқ нест. Статус: Offline Ошу нонат чун адо шуд, ошноят меравад. Аз наво чун бозмондӣ, ҳамнавоят меравад. Шоҳиди ранги муҳаббат ҳар нафас аз боғи дил, Гул наёрӣ, дилбари гулгунқабоят меравад. Монди ту ба дил догу аламхо ба канорам. Чун муи сиёхат хама рузам намуди шаб.

Чун зулфи парешони ту гум гашт карорам. Агар дасти паризоде бигирам. Якин донам, ки ман зори ту мешам.

Дили девонаям девонатар шуд. Чунон аз дарди хичронат гиристам. Замин дар зери по аз гиря тар шуд. Борони баҳори сунбулат аз атр аст, Атре,ки ба мисли об мепошӣ ту. Тасаллои дили хунгаштаи афгори ман боши Ба зери хоки пои ту кунам чонро нисор эй гул. Агар боре табиби синаи бемори ман боши.

Ман дил ба ту додам,барои дили ту, Ту дил ба касе мадех,барои дили ман. Чу кохе бар тани девор гашта. Зи сели ашки ман девори богат. Фитода дар замин хамвор гашта. Бо бадон хуб асту бо некон бад аст инаш бад аст. Менишинад маслихатро бо ракибон мекунад. Маслихат хуб асту аммо маслихатчиаш бад аст.

Булбули шурида хастам богу бустонам кучост? Лоласон дар калби ман доги гароне хуфтааст. То бишуяд доги дил он абри найсонам кучост? Лаб ба лаб бигзораму мижгон ба мижгонат занад. Бекарор аз чашми мастат ин дили девонаам. Чашмат охусту абруят тиру камон, Сайде паи сайд ба сомон дори.

Чун хуи фаришта дорию шакли пари, Бояд,ки ба мардум ошнои накуни. Ин дурри маъониро ту суфтиву ман суфтам. Акси хама гамхоро чун доги дилозори Аз дида ба сад хори ту руфтиву ман руфтам. Дар ишки ту дидам ман гавгои киёматро, Чоне, ки ба лаб омад кай рафт ба осони.

Чашми сияхи ту рузи ман кард сиёх, Рузи сияхи хеш ба шаб меорам. Хар кучо биншаста фарёдам куни. Бо ду се байте, ки гуфтам бахри ту, Хар замоне хонию шодам куни. Кимати моро шикасти бо хазор озори хеш. Гарчи моро нисбати ту заррае озор нест. Чехраи гулбарги тар бинам туро. Пеш аз он чун гунчае медидамат. Хохам аз ин бехтар бинам туро. Гули бебуи богатро нахохам ман, набуям ман, Сухан гуфтам зи бахри ту, аз ишки навчавониям, Бароят шеъри ишкамро, нахохам ман нагуям ман. Мухббатхои чоният кучо шуд?

Зи чашму руи ман, эй чони ширин, Ду чашми осмоният кучо шуд? Бо як дидори у зорам намуди. Надонисти муносиб ишки уро.

Чаро бар калби зорам чо намуди? Гуфтем,ки мову дил яке пир шавем, Мо пир шудему дил чавон аст хануз. Ба роҳи ман чу пойандози махмал ҳар саҳаргоҳе Ба сони сабза ҳам рӯӣ, маро дигар намеёбӣ. Байни мову дил ҳамеша ҳарбузарби шавқҳост, Дил фидои дигареву ман фидои дигаре. Ман ки мурдам зи гам парво надори. Туро ман бар худо меспорам имшаб.

Маро аз худ бадар карди худо хофиз. Ало ай рахнамои дил маро афканда пой бар гил. Рахи худро дигар карди худо хофиз. Статус: Offline Чудо созад маро гар аз ту такдир, Биё зи ман номае ёдовари гир. Чун хар боре кушои сар ба сар хон, Ки бинвисам ман онро аз дилу чон. Варо хар гиз масузон эй дили ман, Агар сузи бисузад манзили ман. Хама розу ниёзи ман дар он чост, Хаёту зиндагониям дар он чост. Ту бурди бо нигохе аклу хушам, Намесозам туро харгиз фароуш.

Бо акси ман ту бо диккат назар кун. Ва аз хар харфи шеърам ёди ман кун...... Статус: Offline Мушт бар дар мезанад пири, вале Рузгори навчавони дилрабост. Ёди дилбар зинда медорад маро Ишки дилбар дар дами пири асост. Заҳр карди зиндагӣ бар ҷони ман, Умрбод эй ишқи нофармони ман. Зиндагӣ гум кард дигар рангу бӯ, Бо ману бо дарди бедармони ман.

Ҳар чӣ будӣ бо муҳаббат бӯйидам, Рафтӣ ту эй ёри бепаймони ман. Соғари дасти рақибон косагул, Пора пора соғари армони ман. Аввали ишқ хандаи лабҳои ту, Охири ишқ дидаи гирёни ман. Оҳ, аз афсонаҳоят хастаям, Хилвате бояд ману анҷоми ман.

То саҳаргаҳ ёди рўят доштам, Хайр то шоми дигар, эй ҷони ман! Бусаи армон Ҳар киро холӣ бағал буд камбағал Ҳар ки натвон чора кард бечора шуд. Ҳарфи ишқат аз лабам берун нарафт, Ҳамраҳам то пушти дар овора шуд.

Дар хатои худ намеғунҷид дигар. Орзўям ҳамчу занҷир пора шуд. Шақ-шақи акка магар будаст наҳс, Ки маро заҳри ҷудой кора шуд. Дар тани ту бўсаҳо гул мекунад Бўсаи армони ман истора шуд! АФСОНАИ ИШЫ Гар нагунчи дар вучуди чони дардолуди ман Дар нигохи шахвати чашми гунахолуди ман Дар дили бекинаям гар холи монад чои ту Вой бар буди ману сад вой бар нобуди ман!!!! Эй ишқи аввал, Гунҷишкаки паршикастаи осмони орзӯ... Эй дӯдаи оҳ, Абри ғунудаи борони гуфтугӯ. Эй сабзаи руйида, Мазмуни сари сабзи ману ту.

Эй ёр, Эй насими атрогини субҳ, Эй маҳваши гулрӯ! Буд набуд, Бо ту буд, Нигоҳи ноз Ё оташи ҷонсузи ишқу бандагй. Кунун Ним масту ним ҳушёр Мезанам қадам, Чун гувоҳи зиндагӣ Ё гуноҳи зиндагӣ? Боре, Лолахасаки сиёҳдили домани кӯҳ, Ханда зи лаб рабуд, Нигори ман рабуд..

Қудрати шикасти кӯҳ маро набуд, Бахти ман хазон кард, Баҳори ман рабуд. Бо тинати сиёҳ лолахасак, Рӯзи ман сиёҳ кард, Ҳоли ман табоҳ кард, Ёри ман рабуд, Буд набуд, Он ишқи аввал, Он дӯдаи оҳ, Он синаи доғ. Ва бо ман монд, Ин тифли гармрӯй-Зиндагӣ!! Суруди ишк Туро чуям, Туро чуям ман аз руди Каравшин, Ба руи ыолини махмал нишаста. Ало дарё маро сузи нихон- ку? Кучост занчираи ишки гусаста? Дилам аз доги дерин лола баста… Кучои, кучои? Кучои дилбари гумкардаи ман? Садо орам сари шахи баланде, Ба номат куллахо гардад садопуш.

Кучои дилбари гумкардаи ман, Магар карди ба зудиям фаромуш, Чаро ту ин кадар хомуш, хомуш? Кучои дилбари гумкардаи ман? Туро гум карда, эй дороии дил, Миёни дарду доги зиндагони. Ба хашми ин хама хакношиносон Кунун чуям зи авроки чавони.

Кучои дилбарам, эй ёри чони? Кучои дилбари гумкардаи ман? Туро чустам ба шоми мохтоби, Зи пушти чашми махтоби дурахшон Биё, ки мисли ту мах ру панах кард Ва чун ман гиря кард абри бахорон. Ва борон асту борон асту борон!!! Кучои дилбари гумкардаи ман? Шояд ин навиштахои макбуле аз хазинахонаи эчоди суханварони Ворух руи кор меорад. Статус: Offline Мерезад аз лабони ту бас нозанин газал, Аз обшори муи ту то бар замин газал.

То сурхии лабони ту бар вожахо расид. Аз харф — харфи вожа чакид ангубин газал, Хайли нигохи ту аз лона пар кушуд. Гофил аз он ки менигарад аз камин газал, Мижгони чун синони ту в-абруи чун камон. Нахчиргахе намудаанд ин сарзамин газал, Сарви сихй, ки меравй чун кабки хушхиром.

Арзонй карда накхати хулди барин газал, Ин вазну шеърукофия танхо бахона буд. Эй чони ман, чони маро бетоб кун, бетоб кун, Дар руди эҳсосу чунун, ғарқоб кун, ғарқоб кун.

Нуру зиёро барфишон бар тору пуди ҳастиам, Дар мулки тори синаам маҳтоб, кун, маҳтоб кун Аз олами бехобиҳо манро раҳо кун соате, Дар бистари оғуши худ дар хоб кун, дар хоб кун. Манро ки ҳастам ташначон, ҳам ташнадил, ҳам ташнаком, Аз шарбати лабҳои худ шодоб кун, шодоб кун. «Ман»ро бикуш дар ман ва худ, то ман ва ту як «мо» шавем, Моро фидои нашъаи ноёб кун, ноёб кун. Арчй ҳаё вочиб бувад дар маслаки дилдодагон, Як лаҳза тарки қолаби одоб кун, одоб кун.

Ёди он шаб, ки будам маст дар огуши шумо Бусахо гарм рабуда зи лаби нуши шумо Ончунон танг дар оғуши шумо хуфта будам Карда ин зиндагиро муфт фаромуши шумо Ҳар замон олами дигар бари ман во мекард Дар дили шаб ба масал дидаи нимпуши шумо Мори бозуи шумо дар тани ман мепечид Гашта афсун ба афсонаи ман гуши шумо Хотирам чамъ буд аз муи парешони шумо Дидаам пур шуда аз пайкари гулпуши шумо Ишқе даруни синаи ман роҳ меравад, Ғаввоси руди дил суи моҳ меравад Ман дар вучуди худ бедор мешавам, бубин.

Аз ман мане ба суи дилам роҳ меравад. Ин ринди бодахор бишкаста чому кузаҳо. Аз майкада ба суи хонақоҳ меравад. Оҳаш зи сина мебарад бори надоматаш.

Сангинтар аз куҳе ин парри коҳ меравад. Сад бор туба кардаву бишкаста борҳо. Акнун пайи ислоҳи иштибоҳ меравад. Зеботар аз ту нест, гул,зеботарин газал. Ишқе даруни синаи ман роҳ меравад Ғаввоси руди дил суи моҳ меравад Ман дар вучуди худ бедор мешавам, бубин Аз ман мане ба суи дилам роҳ меравад Ин ринди бодахор бишкаста чому кузаҳо Аз майкада ба суи хонақоҳ меравад Оҳаш зи сина мебарад бори надоматаш Сангинтар аз куҳе ин парри коҳ меравад Сад бор туба кардаву бишкаста борҳо Акнун пайи ислоҳи иштибоҳ меравад Эй бегам, эй азиз, холо кучои Ту?

Хун мешавад дилам хар дам барои Ту. Эй он ки рафтаи аз ман ба киссахо, Гум кардаам дарег, ман изи пои Ту. Дар хобхои шаб мебинамат гахе, Бедор мешавам,аз ҳой-ҳои Ту. Ман дар Ту гум шудам,ё гум намудамат, Ту мотами манй, ё ман азои Ту? Ман аз Ту рафтаам, аммо Ту бо манй, Дар шеърхои ман харфу хичои Ту.

Эй кош мешудй чун сехру чодуе, Дар қоб мешудам як дам ба чои Ту! Гуфти биё,ман омадам,танхо чаро мемониам Боре,ки худ хондй маро,аз бахри чи мерониам Чое нарафтам аз барат,дасти ману домони ту Ман кудаки ишки туам,бехуда мегирёниам Аз дурхои дури дур, атри туро буйидаам Масти хузурат гаштаам,эй хамдили пинхониам Дар кучахои «Качровутат» гах гох агар бинй маро Бегонаам дигар магу,як точикам,дехотиам. Як коса шароб бошаду бошем ману ту, Ту аз лаби коса нушиву ман аз лаби ту.

Ману ту гули як бог бошем, Шабона лаб ба лаб дар хоб бошем. Ишки ману ту бахор будасту халос, Мисли як гули навбахор будасту халос. Барои дидани руят хамавакт нола хохам кард. Зи дасти хачр аз хунам чахон пурлола хохам кард. Бурди дили ман аз ту чихо металабад, Улфат ба дилу аз ту нишон металабад. Сар то сари мисрахо як харфи бигир, Аз аввали мисрахо хамон металабад.

Дар чавони ишк мезебад ба кас Ишк бар ошик мезебад факат Ишк гуфта зуд бар кас дил мадихед Чун ки ишки пок мезебад ба кас Дар дили худ хаваси хуфта манам, Ишки покизаи бинхуфта манам. Дар лаби боди сабо нарму махин, Рози деринаи ногуфта манам, гул миёни сабзазорон чун рухи тобанда аст.

Categories: torrent